KAKO OTVORITI FIRMU U SRBIJI?

1.Prvo pitanje koje se nameće prilikom osnivanja firme je: da li biti preduzetnik, ili privredno društvo (gde je najpoznatija forma d.o.o. – duštvo sa ograničenom odgovornošću) ?  Kako bi se lakše opredelili osvrnimo se na osnovne razlike između odgovornosti  privrednog društva i preduzetnika. Preduznik je fizičko lice koje uvek odgovora celokupnom svojom imovinom, I to imovinom …

KAKO OTVORITI FIRMU U SRBIJI? Read More »