odabir knjigovodstvene agencije

8 SIGNALA KAKO DA ZNATE DA IMATE ODLIČNU KNJIGOVODSTVENU AGENCIJU PORED SEBE

Ukoliko ste vlasnik ili direktor nekog preduzeća, uvek težite ka tome da poboljšavate svoje poslovanje i da budete konkurentni u svojoj niši kako biste zadovoljili potrebe i zahteve vaših klijenata. Isto tako, trudite se da uspostavite partnerske odnose sa ozbiljnim kompanijama kako biste bili sigurni da će vaš biznis da ide uzlaznom putanjom i na tom putu se neretko ne toliko veliki fokus stavi na odabir knjigovodstvene agencije koja će pratiti vaše poslovanje, što dugoročno može proizvesti velike izazove u poslovanju.

Prilikom odabira knjigovodstvene agencije kojoj ćete da poverite vođenje posla treba da obratite pažnju na znakove koji pokazuju da ste odabrali pouzdanog partnera. Navešćemo najvažnije od tih signala i verujemo da će vam barem neki od njih biti od koristi.

1. Knjigovođe redovno komuniciraju sa vama i brzo odgovaraju na vaše pozive

Dobar knjigovođa će uvek odgovoriti na vaš poziv ili mejl u razumnom vremenskom roku (obično u roku od 24 časa.) On će takođe periodično da proverava kako napreduje poslovanje vašeg preduzeća i da se informiše da li imate neka pitanja. Svi zaposleni u agenciji za knjigovodstvene usluge, bez obzira na njihova zaduženja, predstavljaju „produženu ruku“ knjigovođa i mogu da vam daju sve potrebne informacije.

2. Knjigovođe prave planove tokom cele godine, ne samo kad “zakuca“ krajnji rok

Mnogi ljudi razmišljaju ovako: “Preći ću ovaj most kad dođem do njega“. Tako se ponašaju i kada je reč o porezima. Ljudi kojima ste poverili vođenje vaših poslovnih knjiga ne smeju da imaju takav pristup! Dobar knjigovođa treba tokom cele godine da bude upoznat sa finansijskom situacijom vašeg biznisa i treba da ima proaktivan pristup za izvođenje zaključaka ili ulaganje novca kad god se ukaže potreba. Ovo se naziva strategijsko planiranje, i vaš knjigovođa bi trebalo da posveti veliku pažnju ovom aspektu svog poslovanja.

3. Knjigovođe vam ukazuju na to kako da raspolažete novcem

Da li se sećate onog časa u srednjoj školi na kojem su vas učili kako da napravite mesečni budžet za lične i poslovne potrebe? Ne sećate se? Verovatno zato što takav čas nije ni bio održan. Ukoliko se i vi kao većina vlasnika malih preduzeća učite na pokušajima i greškama, a često je u pitanju mnogo grešaka – bolnih i skupih koje čak potencijalno ugrožavaju vaš biznis.

Dobar stručnjak za knjigovodstvo će da porazgovara sa vama o vašoj trenutnoj finansijskoj situaciji i finansijskim ciljevima, a zatim će da vam pomogne da napravite plan za postizanje tih ciljeva. Knjigovođa ne treba samo da upravlja vašim finansijama, nego i da vas nauči kako da “gazdujete“ kako biste ostali kreditno sposobni, imali stalan dotok novca i kako bi vaš biznis rastao.

4. Knjigovođe stalno uče

Poreski zakoni i zakonodavni uslovi se konstantno menjaju, a vaš knjigovođa mora da prati te promene. Knjigovođe redovno treba da pronalaze načine za kontinuirano usavršavanje zahvaljujući kojem mogu da uslužuju klijente na što bolji način. Stara dobra izreka kaže: “Ako se ne razvijaš, ne živiš“. Budite sigurni da zaposleni u knjigovodstvenoj agenciji sa kojom sarađujete usavršavaju svoje znanje i unapređuju poslovanje kako bi mogli da pomognu i vama u unapređivanju vašeg biznisa. To možete da proverite tako što ćete da pitate vašeg knjigovođu o poslednjim izmenama u poreskim zakonima. Ukoliko je u stanju da vam da pravi odgovor, to je dobar pokazatelj da ide u korak sa promenama.

5. Srećni su što mogu da vam pojasne stvari

Finansijski izveštaji umeju da budu zbunjujući! Iako je lakše da sve u vezi sa finansijama prepustite u ruke stručnjaka a da se vi posvetite kreativnim zadacima ili stvarima u kojima najviše uživate i koje donose profit, to je ipak opasan put. Neke knjigovođe čak misle da ako kriju od svojih klijenata njihovu finansijsku situaciju to na neki način obezbeđuje bezbedno poslovanje. To je pogrešno da pogrešnije ne može biti! Radi se o vašem biznisu i vi treba da znate šta se dešava. Dobar knjigovođa će izdvojiti vreme da bi vam objasnio stanje vaših finansija i kako bi bio siguran da u potpunosti razumete kako vaš biznis stoji na polju finansija i, ukoliko je to neophodno, objasnio vam koje promene treba da se izvrše.

6. Moto knjigovođa je: “Rad, red, disciplina“

Svaka profesija zahteva da oni koji je obavljaju poseduju određene osobine, a u slučaju knjigovodstvenog poziva kao glavne karakteristike ističu se organizovanost, disciplina i velika posvećenost poslu. Knjigovođe su najčešće osobe sa veoma razvijenim analitičkim razmišljanjem, zahvaljujući čemu uspevaju jednostavno i brzo da se izbore sa svime što spada u njihove poslovne obaveze. Dok se običnom posmatraču lako može zavrteti u glavi od svih tih cifara i tabela, ekspert za knjigovodstvo u svako doba dana i noći ume da se snađe u njima i da donese pravu odluku.

7. Knjigovođe umeju da čuvaju tajne

Ovi stručnjaci imaju pristup finansijskim podacima vašeg preduzeća, a razglašavanje informacija o finansijskim mogućnostima vašeg biznisa trećim licima zakonski se kažnjava. Informacije kojima raspolaže knjigovođa mogu da dovedu do uništenja vašeg preduzeća ukoliko se ne drže u tajnosti, i stoga je potrebno da imate potpuno poverenje u knjigovodstvenu agenciju koju ste odabrali za poslovnog partnera, jer ćete tako biti sigurni da če informacije o vašim finansijama ostati tajna.

8. Knjigovođe znaju kako da postupaju u stresnim situacijama

Obavljanje knjigovodstvenih zadataka može da bude stresno, naročito u vreme predavanja završnog računa i sličnih dokumenata. Imajući to u vidu, u agenciji za pružanje knjigovodstvenih usluga koja često opslužuje mnogo klijenata mogu da rade samo smireni ljudi koji znaju kako treba da se ponašaju u stresnim situacijama. Retko ćete da sretnete knjigovođu kojeg “ne drži mesto“; ti ljudi obično provode sate i sate sedeći ispred računara i obavljajući svoja zaduženja, često ne obraćajući pažnju na stvari koje se dešavaju oko njih, jer su fokusirani na to da posao koji im je poveren obave na što bolji način.

Šta možemo da zaključimo?

Saradnja sa pravom knjigovodstvenom agencijom može da bude isto toliko važna koliko i saradnja sa pravim poslovnim partnerom. Zato prilikom odabira agencije za knjigovodstvo nemojte da donosite odluku na osnovu toga koja agencija vam je novčano najprihvatljivija.

Pogledajte koja agencija je najkvalifikovanija, relevantna za vašu delatnost, koju agenciju preporučuju drugi i da li je jednostavna za saradnju. Imajte na umu da, bez obzira na to ko vodi vaše knjige, i vi treba da imate proaktivnu ulogu u razumevanju finansijskog stanja vašeg biznisa i vođenju knjiga, a odličan knjigovođa će vas sa radošću pratiti u uzimanju aktivnijeg učešća u upravljanju finansijama vašeg preduzeća.