VERUJEMO DA JE FER CENA

Početak fer odnosa

CENOVNIK USLUGA

Za bilo koji paket da se odlučite,
sve što dobijete od nas prolazi princip kontrole “4 oka”

rac slika

Tau Start-up

Za sve novoosnovane kompanije i firme u prvih 12 meseci poslovanja:

tau Optimum

Za sve kompanije koje su izašle iz Start Up faze

rac slika
rac slika

Tau Pro

Za kompanije koje žele finansijskog partnera uz sebe

FIRME KOJE NAM VERUJU:

Samo neke od 100+ firmi sa kojima sarađujemo