UVEK FER KNJIGOVODSTVENA CENA

Početak fer odnosa između knjigovodstvene agencije i klijenta.

CENOVNIK
KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Za bilo koji paket da se odlučite,
sve što dobijete od nas prolazi princip kontrole “4 oka”

rac slika

Tau Start-up knjigovodstvo

Za sve novoosnovane kompanije i firme u prvih 12 meseci poslovanja:

tau Optimum knjigovodstvo

Za sve kompanije koje su izašle iz Start Up faze

rac slika
rac slika

Tau Pro knjigovodstvo

Za kompanije koje žele finansijskog partnera uz sebe

FIRME KOJE NAM VERUJU:

Samo neke od 100+ firmi sa kojima sarađujemo

KAKO KREIRAMO CENOVNIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA?

Kreirati cenu za knjigovodstvene usluge neretko zna biti zadatak koji zahteva dvostranu komunikaciju na relaciji klijent – knjigovodstvena agencija.

Razlog tome je taj što za davanje tačne i precizne ponude odnosno cene za knjigovodstvene usluge, agenciji je neophodno da razume celokupno poslovanje klijenta i da s njim pređe ključne tačke saradnje kao što su:

  • koje procese preuzima knjigovodstvo, a koje zadržava klijent?
  • koja je količina posla koju agencija treba da preuzme (broj dokumenata, količina izvoda…)?
  • kakve su potrebe za izveštavanjem?
  • koliko obračuna plata je potrebno uraditi svakog meseca?
  • …..

Kao što vidite, potrebno je sagledati širu sliku i ustanoviti obim saradnje koju bi nakon toga pratila i cena knjigovodstvenih usluga.

Mi smo se trudili da damo sliku mogućih opcija kada su u pitanju cene knjigovodstvenih usluga, ali neophodno je imati u vidu da one mogu odstupati od slučaja do slučaja shodno posebnim zahtevima koje mogu postojati.