PORESKI KONSALTING

Pored savetovanja u poslovanju i knjigovodstvenih usluga klijentima pružamo mogućnost da iskoriste prednosti poreskog sistema u Srbiji , dajući im savete u oblasti poreskog planiranja (tj poreskog savetovanja), mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, praćenje poslovanja i usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom za sve vrste poreza.

Da bi poslovanje privrednog subjekta bilo optimalno neophodno je znanje iz oblasti poreskog zakonodavstva i računovodstvene prakse, stoga Vam omogućavamo upravo to, da na bazi poznavanja poreskih propisa, računovodstvenih pravila i zakonskih mogućnosti ostvarite značajne poreske uštede.

Svojim klijentima između ostalog možemo ponuditi sledeće usluge iz oblasti poreskog savetovanja:

  • Priprema poreskih prijava i obrazaca, izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica,
  • Saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i optimalizaciji poreskih izdataka,
  • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima,
  • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona,
  • Poresko planiranje.

Poreski konsalting je izuzetno značajan za poslovanje svakog privrednog subjekta, jer pažljivo planiranom poreskom politikom možete ostvariti velike uštede u poslovanju.

INTERESUJE VAS CENA?

Poponute formular i započnimo razgovor na temu poreskog konsaltinga.