KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Naš tim poseduje spoj znanja i iskustva u domenu računovodstva, poreskog konsaltinga i finansija, a za naše klijente smo tu da ih obučimo i damo smernice u primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI). Naše poslovanje usmereno je na to da brzo, efikasno i blagovremeno obavimo sve knjigovodstvene poslove, vodeći računa o tome da našim klijentima štedimo vreme, novac i energiju.

Tau Finansije kao knjigovodstvena agencija nudi kompletan spektar knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:

  • Kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja,
  •       Kontiranje i knjiženje raspoložive dokumentacije prema važećem Kontnom okviru,

  • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu,
  • Usluge obračuna zarada i naknada zarada, ugovora o delu i drugih poreza po odbitku,
  • Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi,
  • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada periodične PDV prijave,
  • Permanentnu edukaciju i savetovanje o primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva,
  • Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka,
  • Nezavisna procena osposobljenosti i organizovanosti postojeće službe računovodstva i predlog mera za poboljšanje kvaliteta rada službe,
  • Izrada periodičnih i završnih računa,

a spremni smo da udovoljimo svim Vašim specifičnim zahtevima.

Za svoje klijente knjigovodstveno – računovodstvene poslove obavjamo kod nas ili neposredno u samom preduzeću, pri čemu svojim klijentima garantujemo tačnost i ažurnost svih podaka, imajući u vidu kompletnu integraciju računovodstva sa programskim rešenjem

INTERESUJE VAS CENA
KNJIGOVODSTVENIH USLUGA?

Cena računovodstva odnosno cena knjigovodstvenih usluga zavisi od više faktora.
Popunite formu ispod i započnimo razgovor kako bismo došli do fer i optimalne cene za vaše preduzeće