Blog

Saznajte sve što vas interesuje o procesima otvaranja firme, odabiru knjigovodstvene agencije i vođenju poslovanja.

odabir knjigovodstvene agencije

8 SIGNALA KAKO DA ZNATE DA IMATE ODLIČNU KNJIGOVODSTVENU AGENCIJU PORED SEBE

Ukoliko ste vlasnik ili direktor nekog preduzeća, uvek težite ka tome da poboljšavate svoje poslovanje i da budete konkurentni u svojoj niši kako biste zadovoljili potrebe i zahteve vaših klijenata. Isto tako, trudite se da uspostavite partnerske odnose sa ozbiljnim kompanijama kako biste bili sigurni da će vaš biznis da ide uzlaznom putanjom i na …

8 SIGNALA KAKO DA ZNATE DA IMATE ODLIČNU KNJIGOVODSTVENU AGENCIJU PORED SEBE Read More »

izrada biznis plana

ZAŠTO JE BITNO DA IMATE BIZNIS PLAN I PRE SAMOG OTVARANJA FIRME

Poslovni plan, ili kako smo u našem jeziku prihvatili, Biznis plan predstavlja dokument koji sadrži buduće planirane aktivnosti. Logično je da aktivnosti prate određeni troškovi/prihodi, te biznis plan sadrži i veoma važnu finansijsku analizu.  Izrada biznis plana nam pomaže da zaključimo koliko ćeposao koji planiramo da započnemo koštati, odnosno koliko ćemo prihodavati, odnosno da li …

ZAŠTO JE BITNO DA IMATE BIZNIS PLAN I PRE SAMOG OTVARANJA FIRME Read More »

ZAŠTO JE BITNO DA ZNATE ŠTA JE AKTIVA, A ŠTA PASIVA (UKOILKO ZAPOČINJETE BIZNIS)?

U praksi se često susrećemo sa terminima aktiva i pasiva, takođe često čujemo i “Bilans stanja preduzeća se sastoji od aktive i pasive”, to su praktično imovina i obaveze preduzeća ali iskazane kroz brojeve, odnosno u novčanim jedinicama mere . Da bismo znali kako izgleda naše preduzeće, šta je to što njega čini jakim, ili …

ZAŠTO JE BITNO DA ZNATE ŠTA JE AKTIVA, A ŠTA PASIVA (UKOILKO ZAPOČINJETE BIZNIS)? Read More »

KAKO OTVORITI FIRMU U SRBIJI?

Prvo pitanje koje se nameće prilikom osnivanja firme je: da li biti preduzetnik, ili privredno društvo (gde je najpoznatija forma d.o.o. – duštvo sa ograničenom odgovornošću) ?  Kako bi se lakše opredelili osvrnimo se na osnovne razlike između odgovornosti  privrednog društva i preduzetnika. KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PREDUZETNIKA I DOO? Preduznik je fizičko lice koje …

KAKO OTVORITI FIRMU U SRBIJI? Read More »